Research Article

Association of Serum Antibody Levels against TUBB2C with Diabetes and Cerebral Infarction

Takaki Hiwasa, Xiao-Meng Zhang, Risa Kimura, Toshio Machida, Kenichiro Kitamura, Rika Yamazoe, Mitoshi Kunimatsu, Seiichiro Mine, Eiichi Kobayashi, Yasuo Iwadate, Naokatsu Saeki, Minoru Takemoto, Kazuki Kobayashi, Harukiyo Kawamura, Ryoichi Ishibashi, Ken-ichi Sakurai, Masaki Fujimoto, Koutaro Yokote, Yo Iwata, Takashi Nakayama, Jun-ya Harada, Yoshio Kobayashi, Mikiko Ohno, Po-Min Chen, Eiichiro Nishi, Mitsuhiro Yokota, Ikuo Kamitsukasa, Takeshi Wada, Akiyo Aotsuka, Masahiro Mori, Akiyuki Uzawa, Mayumi Muto, Kazuo Sugimoto, Satoshi Kuwabara, Ken-ichiro Goto, Ryutaro Matsumura, Hirotaka Takizawa, Hideaki Shimada, Masaaki Ito, Hao Wang, Akiko Taira, Emiko Arita, Katsuro Iwase, Takashi Kudo, Hirofumi Doi, Rika Nakamura, Go Tomiyoshi, Natsuko Shinmen, Hideyuki Kuroda

|

The Promising Role of Dynamic 18F-NaF PET-CT in Diagnosing Symptomatic Joint Prosthesis

Olu Adesanya, Pedro Foguet, Charles Hutchinson

|

Short Communication