Published December 24, 2015

##issue.tableOfContents##

Research Article

Takaki Hiwasa, Xiao-Meng Zhang, Risa Kimura, Toshio Machida, Kenichiro Kitamura, Rika Yamazoe, Mitoshi Kunimatsu, Seiichiro Mine, Eiichi Kobayashi, Yasuo Iwadate, Naokatsu Saeki, Minoru Takemoto, Kazuki Kobayashi, Harukiyo Kawamura, Ryoichi Ishibashi, Ken-ichi Sakurai, Masaki Fujimoto, Koutaro Yokote, Yo Iwata, Takashi Nakayama, Jun-ya Harada, Yoshio Kobayashi, Mikiko Ohno, Po-Min Chen, Eiichiro Nishi, Mitsuhiro Yokota, Ikuo Kamitsukasa, Takeshi Wada, Akiyo Aotsuka, Masahiro Mori, Akiyuki Uzawa, Mayumi Muto, Kazuo Sugimoto, Satoshi Kuwabara, Ken-ichiro Goto, Ryutaro Matsumura, Hirotaka Takizawa, Hideaki Shimada, Masaaki Ito, Hao Wang, Akiko Taira, Emiko Arita, Katsuro Iwase, Takashi Kudo, Hirofumi Doi, Rika Nakamura, Go Tomiyoshi, Natsuko Shinmen, Hideyuki Kuroda
Olu Adesanya, Pedro Foguet, Charles Hutchinson
View All Issues